Őszikék Idősek Otthona
Őszikék Idősek Otthona, Veresegyház
Az Őszikék Idősek Otthona Veresegyházon, a Pacsirta u. 4. sz. alatt található.
Az otthon által nyújtott szolgáltatások

Az intézmény 50 férőhelyes, jelenleg 40  lakója van.
Az otthon biztosítja a szolgáltatást igénybevevő szükséglet szerinti gondozását, ápolását, és egészségi állapotnak megfelelő egészségügyi és mentálhigiénés ellátását.
Az otthonba időskorú személy költözhet be, valamint a fiatalabbak közül, aki állapota miatt önmaga ellátására nem képes.
Fogadunk veresegyházi és a térségben élő lakosokat, az üres férőhelyekre az ország bármely területén élő embereket.
Az elhelyezés egy, vagy két férőhelyes szobákban és apartmanokban történik. Szükség esetén betegszobai elhelyezést is biztosítunk.

Étkeztetés

Az étkezés az év minden napján folyamatosan biztosított ellátási forma. Étkeztetés keretében a szociális helyzet és az önellátási képesség figyelembevételével napi egyszeri meleg ételt biztosítunk.

Az ellátás során az alábbi tevékenység végzésében nyújtunk segítséget:

- gyógyszeriratás –kiváltás, szükség szerint gyógyszerelés
- orvosi rendelés helyben az Otthonban
- hivatalos ügyek intézése, postai befizetések

Segítségnyújtás a napi életvitelben:

                      - takarítás, mosás
                      - meleg étel biztosítás
                      - segítségnyújtás a kapcsolattartásban, egyéni programok    
                       szervezésében
                      - betegség esetén alapvető ápolás, gondozás

 

A lakrészek megoszlása

Emeltszintű elhelyezés
Apartman + fürdőszoba   

A szobák egy része az otthon bútoraival berendezve, de lehetőség van –előzetes megbeszélés alapján- saját berendezési tárgyak elhelyezésére.

Az otthon lakói teljes ellátásban részesülnek.

A havi térítési díj ellenében lakóink a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe

 • Kábeltelevízió minden szobában
 • Lakhatás (világítás, hideg-melegvíz ellátás, elektromos áram használata)
 • Nővérhívórendszer a lakrészekben
 • Étkezés naponta háromszor (orvosi javaslatra diéta)
 • Egészségügyi ellátás ( belgyógyász szakorvos, reumatológus szakorvos)
 • Segítségnyújtás szakorvosi és fekvőbeteg ellátáshoz történő hozzájutáshoz
 • Gyógyszerek biztosítása a jövedelmi viszonyok jogszabály szerinti figyelembe vételével az intézmény orvosa által összeállított alaplistáról
 • Huszonnégy órás nővérfelügyelet, szükséglet alapján ápolás-gondozás
 • Gyógyfürdő (a Veresegyházi Önkormányzati Idősek otthonában: vízmasszázs)
 • Mentálhigiénés segítségnyújtás
 • Hitélet gyakorlásában történő segítségnyújtás (az otthonban havonta katolikus szentmise, és református istentisztelet)
 • Alapszolgáltatás keretében hajvágás
 • Alapvető tisztálkodási szerek biztosítása (fogkrém, wc-papír, kézmosó szappan a közös helyiségekben)
 • Szükség szerint ruházattal, textíliával ellátás
 • A házirendben meghatározott módon ruházat, textília mosása, javítása
 • Kulturális programok, foglalkoztatás, szabadidő eltöltésének szervezése

További szolgáltatások, melyeket lakóinknak díjfizetés ellenében biztosítunk

 • A lakó által használt lakrészben telefonkészülék használata intézményen kívüli telefonálásra
 • Fodrász, pedikűr, masszázs igénybevétele
 • A lakó által kért, nem az intézmény orvosa által rendelt szakorvosi vizit
 • Orvosi javaslat nélküli gyógyszerrendelés
 • Egyéni utazások, programok, kirándulások

Bekerülési feltételek

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik
 • házaspár esetén a felvétel indokoltsága és a körülmények együttesen kerülnek elbírálásra
 • nem nyerhet az otthonba felvételt az a kérelmező, aki magatartása miatt alkalmatlan a beilleszkedésre, ebből adódóan az otthon nyugalmát, a lakótársakat zavarná
 • szociális alapon nem teljesíthető annak a kérelme, akinek érvényesen fennálló eltartási szerződése van.

Intézményi elhelyezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek

1. Kérelem (intézmény által biztosított formanyomtatványon)
2. Kérelem benyújtásával egyidejűleg egyes esetekben nyilatkozat az intézményi térítési díj vállalására
3. Tartásra kötelezett személy jövedelemigazolása ( szükség szerint)
4. Orvosi javaslat, vélemény, egészségügyi állapotra vonatkozó adatok, melyet a háziorvos tölt ki

A szolgáltatás térítési díja

Emelt szintű elhelyezés

A beköltözés feltétele az egyszeri hozzájárulás megfizetése.
Az egyszeri hozzájárulás az otthon lakójának élete végéig kizárólagos használati jogot biztosít, de a lakrész nem örökölhető és át nem ruházható.

Az egyszeri hozzájárulás mértéke függ az igényelt apartman nagyságától, illetve attól, hogy egy, vagy kétszemélyes lakrészben kívánja-e az elhelyezést.